Klachtenregelingen

Als jij het niet eens bent met de gang van zaken of het onderwijs op het Radius College, kun je op verschillende manieren bij ons met een klacht terecht.
Allereerst bespreek jij je klacht of ongenoegen met je docent of studieloopbaanbegeleider (SLB'er). Ben je niet tevreden met het antwoord dan kun je de klacht of je vraag ook nog neerleggen bij de afdelingsmanager of de directie. Je mailt dan naar rcsecretariaat@rocwb.nl Vermeld daarin om welke klacht het gaat, de klas waar je in zit en je eigen gegevens.  Zorg ook dat we weten hoe we contact met jou kunnen opnemen (via mail of telefoon).

We hopen dat jij altijd eerst je vragen en problemen met ons oplost en we jou daarmee een fijne studietijd bezorgen.

Als je dit allemaal hebt gedaan en het probleem is nog steeds niet opgelost, dan kun je een officiële klacht indienen. Hoe en waar je dat kunt doen, lees je in het document klachtenregelingen