Werken en Leren

Werken en leren

Naast de Beroepsopleidende leerweg (BOL), waarbij je naar school en op stage gaat, kun je kiezen voor de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL).  Dit houdt in dat je een dag naar school gaat en de overige dagen gaat werken. Sommige opleidingen worden zelfs alleen maar in BBL verzorgd. In dat geval zal het jouw kansen op de arbeidsmarkt na je opleiding vergroten. Op school leer je dan de theoretische informatie en kan je problemen waar je tegenaan loopt bespreken.

Leerbedrijven die het afgelopen studiejaar een leerwerkplaats hebben aangeboden aan een BBL-student, kunnen recht hebben op subsidie, volgens de subsieieregeling praktijkleren.  

Een subsidieaanvraag dient u na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar in. U kunt een subsidieaanvraag indienen via de volgende website:

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren