Stage lopen

Stage lopen

De opleidingen van het Radius College richten zich op de hedendaagse praktijk. Daarom is het belangrijk dat jij veel ervaring opdoet. Dit doe jij in de vorm van een stage. StagePlaza ondersteunt jou bij de stage. Wij noemen dit beroepspraktijkvorming (BPV).

StagePlaza heeft contact met bedrijven, waar stage gelopen kan worden. StagePlaza controleert of een bedrijf erkend is als leerbedrijf. Dit is een voorwaarde om binnen het bedrijf stage te kunnen lopen. Je kunt bij StagePlaza informatie krijgen over de leerbedrijven en de inhoud van de stageplaatsen. Wanneer een stageplaats je aanspreekt, dan kan je zelf contact met het bedrijf opnemen om te solliciteren. Als je aangenomen wordt, vul je een meldingsformulier BPV in, wat je inlevert bij StagePlaza. Klik daarvoor op dit formulier.Invulbaar Stageplaza Bijlage A

Voor iedere BPV sluiten Radius College, de student en het leerbedrijf samen een Praktijkovereenkomst (POK) af.

Daarin staan alle gemaakte afspraken over de BPV. Bijvoorbeeld hoeveel uur je stage loopt,  hoe lang, wie je begeleider is en wat er van je wordt verwacht. 

Wil je weten wat jouw kansen zijn op de stage- en arbeidsmarkt? Kijk dan op http://kansopwerk.nl. Je kan hier per opleiding zien hoe de kansen op een stage en op de arbeidsmarkt liggen.