Zorgstructuur

Het Radius College probeert in alle gevallen te zorgen voor Passend Onderwijs.

Ondersteuningsprofiel RC PO 22-01-2014

Het begeleidingsmodel

Een opleidingsteam is verantwoordelijk voor het bieden van goed onderwijs met daaraan gekoppeld de noodzakelijke basisbegeleiding. Deze basisbegeleiding (eerstelijnsbegeleiding) wordt uitgevoerd door de Studieloopbaanbegeleiders (SLB'er). De SLB'ers binnen een opleidingsteam worden ondersteund door de Trajectbegeleider Zorg.
Daarnaast zijn er deskundigen met een bepaald specialisme.

Studentenbegeleiding
In het onderwijssysteem op het Radius College verwachten we van de studenten een bepaalde mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Zelfstandig leren is immers ons uitgangspunt, hierbij speelt de studieloopbaanbegeleider van studenten een grote rol. Studentenbegeleiding is een vorm van begeleiding waarin we jou leren zelf verantwoordelijk te zijn voor je studieloopbaan.

Tijdens het hele opleidingstraject kun je ondersteuning vragen bij jouw studieloopbaanbegeleider.

Bij het begin van je studie bieden we deze ondersteuning aan. Na verloop van tijd moet het initiatief voor ondersteuning meer van jou zelf uitgaan.

Studieloopbaanbegeleiding eindigt pas als jij je diploma hebt gehaald. Stroom je tussentijds uit, dan hoort daar natuurlijk ook begeleiding bij.

Studenten Carrière Bureau
De studieloopbaanbegeleider en Trajectbegeleider Zorg zijn onderdeel van het Studenten Carrière Bureau (SCB). Het SCB helpt bij bijzondere situaties, dus situaties die de studieloopbaanbegeleider te boven gaan. Te denken valt hierbij aan begeleiding van studenten met betrekking tot de overstap, einde van de studie en eventuele geschillen.

Het SCB verwijst en begeleidt indien nodig de student naar professionele hulp, bijvoorbeeld het Servicecentrum voor Studie en Beroep.

Studenten Carrière Bureau
Contactpersoon: Han Snoeijs
Terheijdenseweg 350
4826 AA Breda
( 076-5733468 / 06-1089 3704
Email h.snoeijs@rocwb.nl

Contact met ouders/verzorgers
Van studenten die jonger zijn dan 18 jaar worden ook de ouders op de hoogte gebracht van de opleidingsinformatie en studievoortgang. Van studenten die ouder zijn dan 18 jaar krijgen ouders geen apart bericht meer. Zij kunnen wel op school een gesprek met de studieloopbaanbegeleider aanvragen.

Leerplichtambtenaar/Trajectbegeleider 

Het risico van veel verzuim kan leiden tot schooluitval. Zonder startkwalificatie maak je weinig kans op een structurele leuke baan.
Daarom begeleid ik studenten tot 23 jaar of totdat ze minimaal niveau 2 MBO met een diploma hebben afgerond. 

Wanneer je teveel verzuimt, zal ik als leerplichtambtenaar/trajectbegeleider van het Regionaal Bureau Leerplicht Breda met je in gesprek gaan. Dit gebeurt nadat het Radius College je bij mij heeft aangemeld.

Als je vragen hebt, kom dan even langs in het 700-gebouw. Mocht ik er niet zijn bel of e-mail me dan.

Mijn vaste werkdagen op het Radius College zijn: woensdag en donderdag tot 15.00u. 

Hieronder vind je mijn contactgegevens.

De heer Johan Haverkamp
06-11334644 (ook bereikbaar via whatsapp)
j.haverkamp@rblwest-brabant.nl