Onderwijsmethode

Visie onderwijs Radius College

  • Leren is leuk en studenten voelen zich veilig, alleen dan wordt er optimaal leerrendement behaald;
  • Studenten op het Radius College worden opgeleid in een innovatieve, professionele en krachtige praktijkgerichte leeromgeving zodat zij klaar zijn en open staan voor een leven lang leren;
  • Onderwijs is relevant voor de bedrijven, studenten en maatschappij en wat dat betekent is duidelijk voor iedereen.

Missie onderwijs Radius College

Het Radius College leidt jonge mensen op tot zelfstandige vakmensen die de wereld om hen heen verrassen en verbazen met duurzame en resultaatgerichte oplossingen. We werken vanuit een onderscheidende visie op opleiden. We leveren daarmee  aantoonbaar uitstekend opgeleide mensen af die klaar zijn om tijdens hun loopbaan juiste keuzes te maken. Met onze organisatie, presentatie en samenwerkingen laten we zien dat we relevant zijn. We binden en verbinden studenten, ouders, bedrijfsleven en medewerkers.