Internationale projecten

Internationale uitwisselingsprojecten

Het Radius College is betrokken bij tal van internationale uitwisselingsprojecten zoals EURIAC, EUCVET en JUBILEE. In deze projecten wordt onderwijsprogramma’s uitgewisseld en in de deelnemende landen van elkaar geleerd en verbeterd. In de praktijk betekent dat ook bij elkaar op bezoek gaan, leren en meewerken. Hier zijn studenten en docenten bij betrokken.


Een groep bezoekers uit onder andere Frankrijk en België bekijken de nieuwste verwarmingsketels in de opleidingsruimte van Installatietechniek.

EURIAC is een project waarbij een Europese onderwijsmodule in de industriële automatisering wordt ontwikkeld. Het Radius College doet hier met het team Engineering aan mee. Het project is ontstaan vanuit de behoefte van het beroepsonderwijs en de industrie om een Europees breed gedragen onderwijsmodule te ontwerpen, dat voldoet aan de eisen van de hedendaagse high-tech industrie. Kijk voor meer informatie op www.euriac.eu

De Europese klas zal worden ontworpen als een stand-alone educatieve module die kan worden geïntegreerd in elke Europese beroepsopleiding in de industriële automatisering. Het kan ook worden aangeboden als een aparte cursus voor volwassenen in het beroepsonderwijs. De opleidingsmodule in EURIAC zal worden ontworpen met behulp van enkele van de instrumenten in het kader van het EUCVET. Naast Nederland zijn de partnerlanden: Zweden (3 deelnemende instellingen), Finland, Spanje, Duitsland en  Zwitserland.

In het EUCVET project doet het Radius College mee met het team Engineering en het team Motorvoertuigentechniek (Bedrijfsautotechniek). Samen met de partners (Zweden, Finland, Frankrijk en Turkije) werken we samen om aantrekkelijke en uitgebreide leermogelijkheden in het buitenland te creëren. De Europese klas bereidt studenten voor op de Europese arbeidsmarkt door het verstrekken van hoge kwaliteit beroepsonderwijs, taalkundige opleiding en interculturele competentie ontwikkeling. Kijk voor meer informatie op www.eucvet.eu

Met het team Installatietechniek is het Radius College betrokken in het internationale project JUBILEE. Het project heeft tot doel om de vaardigheden die nodig zijn voor een supervisor om energie-efficiëntie van gebouwen te handhaven in de bouwindustrie om te zetten naar educatieve inhoud. De leerlingen, studenten en medewerkers in deze sector kunnen hier hun voordeel mee doen. Op individueel niveau zal de nadruk liggen zaken zoals: vaardigheden aanleren met kansen voor nieuwe banen, mobiliteit en inzetbaarheid verbeteren en het valideren van verworven competenties. De deelnemende landen zijn: Frankrijk (2x), Spanje, Denemarken (2x) en België.  
Kijk voor informatie op http://www.jubilee-project.eu/