Medewerker beheer ICT

Opleidingsinformatie

Onder leiding van een ICT-beheerder bedenk je oplossingen en voer je de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit. Je geeft advies bij de aanschaf en het onderhoud van hard- en software. Je traint, adviseert en ondersteunt gebruikers. Verder houd je je bezig met het beveiligen van systemen en het onderhouden van netwerken.

 

Algemene informatie

Domein: Informatie en communicatietechnologie
Subdomein: ICT en media
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 3
Leerweg: BBL: 2 jaar | BOL: 2 jaar
Afdeling: ICT
Locatie: Terheijdenseweg 350, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Onder leiding van een ICT-beheerder bedenk je oplossingen en voer je de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit. Je geeft advies bij de aanschaf en het onderhoud van hard- en software. Je traint, adviseert en ondersteunt gebruikers. Verder houd je je bezig met het beveiligen van systemen en het onderhouden van netwerken.

 

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstomen naar niveau 4 , er zijn diverse mogelijkheden wat betreft richtingen.

Startmaand

1 september of flexibele instroom.

Lesmethode

Bij het Radius College werken we competentiegericht dat wil zeggen dat je tijdens de opleiding werkt aan je kennis, kunde en sociale vaardigheden (vormen competenties), waarna aan het einde van de opleiding of opleidingsdeel een proeve van bekwaamheid volgt. Hierbij speelt zelfstandig werken (individueel én in groepsverband) een belangrijke rol. De klas waarin je zit heeft een groepsgrootte van ongeveer 12 studenten waardoor er bijzonder veel ruimte is voor individuele begeleiding en coaching. Studiebelasting in uren 3200

Stage

Bij een BOL studie loopt je op verschillende momenten in je studie stage. Deze stage spreek je samen met StagePlaza van het Radius College af. In het tweede schooljaar ga je aan het einde van je opleiding 2 perioden op afstudeerstage. Waarvan 4 dagen stage en 1 dag school.

In een BBL-studie zoek je zelf een werkgever en kom je een dag(deel) per week naar school voor onderwijs.

 

Studievoortgang

Je hebt regelmatig een portfoliogesprek waarin je studievoortgang samen met je Studieloopbaanbegeleider wordt doorgesproken. Aan het einde van de periode heb je een portfoliovoortgangsgesprek of een proeve van bekwaamheid.

Certificaten

-

Werkgebied

De medewerker beheer ICT is verantwoordelijk voor de continuïteit van het informatie- en communicatiesysteem of delen daarvan. Je bent vooral bezig met het assembleren, installeren en configureren van systemen in stand-alone situaties en binnen een netwerkomgeving. En ook met de aanleg van de complete bekabelinginfrastructuur in een pand. Onderhouden, testen, beheren en beveiligen van diverse onderdelen van het systeem behoren ook tot jouw werkzaamheden. Op deze wijze help je (ver)storingen te voorkomen. Mochten desondanks (ver)storingen plaatsvinden, dan spoor je deze op en verhelpt ze. Je ondersteunt de ICT-gebruikers bij hun dagelijkse toepassingsmogelijkheden. Je geeft hen mondelinge instructie en schrijft instructies en handleidingen. Ook neem je incidentmeldingen in ontvangst en handelt deze af. Je houdt daarbij rekening met de werkzaamheden van de gebruiker. Je werkt zelfstandig, maar vaak ook op basis van mondelinge en schriftelijke opdrachten en werkinstructies. Je zorgt ervoor dat je een administratie bijhoudt van al jouw werkzaamheden.

Bijzonderheden

Laptop is vereist.

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten  € 1.155,- en het  cursusgeld voor  BBL-studenten niveau 3 & 4 € 582,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 235,-
indien nodig ook aanschaf laptop á € 600,-
Leerjaar 2: ca. € 135,-

Opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 125,-
Leerjaar 2: ca. € 70,-

Niet opleidingsgeboden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 19,-
Leerjaar 2: € ca. 19,-

Niet opleidingsgeboden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 19,-
Leerjaar 2: ca. € 19,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Studiemateriaal bestellen?
Bestel hier de leermiddelen die je nodig hebt voor deze opleiding.

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: -
E-mail: radiuscollege@rocwb.nl

Competenties

-

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Let op! Deze opleiding wordt ook gegeven op Zoomvliet College
of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Medewerker beheer ICT

Crebo: 25191
Medewerker beheer ICT De medewerker beheer ICT toont, binnen vastgestelde kaders, eigen initiatief. Hij is in staat zelfstandig te werken en toont eigen inzicht bij het toepassen van

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht