Tekenaar constructeur

Opleidingsinformatie

De Tekenaar / Constructeur heeft een adviserende en organiserende rol. Hij werkt productontwerpen uit, maakt technische tekeningen en begeleidt het productieproces. Hij maakt gebruik van specialistische kennis van en vaardigheden voor uitoefening van het beroep en theoretische kennis van het werkveld van het beroep. Hij ontvangt leiding van en legt verantwoording af aan zijn direct leidinggevende.

Algemene informatie

Domein: Techniek en procesindustrie
Subdomein: Werktuigbouwkunde
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BBL: 2 jaar
Afdeling: Werktuigbouwkunde
Locatie: Terheijdenseweg 350, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

De Tekenaar Constructeur werkt over het algemeen bij middelgrote bedrijven. Dit zijn dan met name toeleverende bedrijven van (half)producten. De Tekenaar Constructeur ondersteunt het ontwerp van werktuigbouwkundige producten op afdelingen zoals een tekenkamer, productontwikkeling of engineering. Creativiteit is een belangrijke eigenschap van de Tekenaar Constructeur. Tevens zijn zorgvuldigheid, kwaliteits-, en kostenbewustzijn belangrijke eigenschappen. Dit bepaalt in sterke mate de kwaliteit van de constructie en de tekening en daarmee dus het eindproduct. Je moet verder besluitvaardig zijn en goed kunnen communiceren omdat je een belangrijke rol speelt in projecten waarin je met veel verschillende partijen samenwerkt.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.
aanvullende eisen
  • Je bent in het bezit zijn van een mbo-diploma (niveau 3) allround constructiewerker, of
  • Je hebt een diploma van een opleiding gelijkwaardig aan de opleiding allround constructiewerker, of
  • Je hebt een gelijkwaardig niveau verkregen door evc’s.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

-

Startmaand

1 september of flexibele instroom.

Lesmethode

-

Stage

In een BBL traject zoek je zelf een werkgever die jou in dienst neemt. Je komt een dag (deel) per week naar het Radius College voor onderwijs.

Studievoortgang

Totale studiebelasting 3200 uur.

Certificaten

-

Werkgebied

-

Bijzonderheden

-

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het  cursusgeld voor  BBL-studenten niveau 3 & 4  € 582,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.


Opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 330,-
Leerjaar 2: ca. € 250,-
Leerjaar 3: nog niet bekend-

Niet opleidingsgeboden kosten BBL: 
Leerjaar 1: € 750,- (laptop indien nodig)
Leerjaar 2: n.v.t.
Leerjaar 3: n.v.t.

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Studiemateriaal bestellen?
Bestel hier de leermiddelen die je nodig hebt voor deze opleiding.

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: -
E-mail: radiuscollege@rocwb.nl

Competenties

-

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Tekenaar constructeur

Crebo: 25312
Tekenaar constructeur De tekenaar constructeur wordt over het algemeen aangetroffen bij middelgrote bedrijven. Het betreft met name toeleverende bedrijven van (half)producten. De tek

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht