Schilder

Opleidingsinformatie

De schilder werkt zowel in een team, maar soms ook alleen. Hij schildert diverse objecten in de woningbouw en de utiliteitsbouw, zoals woningen, kantoorpanden en ziekenhuizen. Dit kan zowel onderhoud als nieuwbouw zijn. Dit doet hij zowel binnen als buiten en hij heeft te maken met het werken op hoogte. De werkzaamheden zijn op uiteenlopende ondergronden zoals hout, steen, kunststof en metaal. Bij het verwerken van verf wordt gebruikgemaakt van diverse verwerkingsmethodes zoals de kwast en de roller, maar ook nieuwe technieken zoals spuiten en aanbrengen van verf in de vorm van folies.  Naast het aanbrengen van verf moet de schilder ook kunnen glaszetten, behangen en ondergronden kunnen herstellen.

Algemene informatie

Domein: Afbouw, hout en onderhoud
Subdomein: Schilderen en onderhoud
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BBL: 2 jaar
Afdeling: Opleidingen Schilderen
Locatie: Biesdonkweg 31, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Je leert tijdens de opleiding schilder;
 • op verschillende manieren verfsystemen aanbrengen
 • ondergronden voorbereiden voor verdere bewerking
 • kleine en grote ondergrond reparaties
 • gangbare wandbekleding aanbrengen
 • glas plaatsten
 • werkplek op verantwoorde wijze inrichten
 • samenwerken en overleggen
 • plannen en organiseren van eigenwerkzaamheden
 • verf spuiten met verschillende spuitapparatuur
 • decoratieve technieken aanbrengenEisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
 • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Na het behalen van het niveau-2 diploma Schilder kun je verdergaan met de niveau-3 opleiding
Gezel Schilder.

Startmaand

1 september of flexibele instroom.

Lesmethode

Het unieke aan een deeltijdopleiding is dat je, enerzijds kennis krijgt door op school onderwijs te volgen en anderzijds door middel van het werken in de praktijk, het werkend leren. Werkend leren houdt in dat je vaardigheden en competenties aanleert door het werk dat je doet. Tijdens het hele traject word je op het werk en op school begeleid. Op je werk door een praktijkbegeleider en/of je leidinggevende en op school door een trajectbegeleider (vakdocent) en eventueel een BPV-begeleider vanuit het Radius College.

Het Radius College, en met name de schildersopleiding heeft ervoor gekozen om met een groepsgrootte van ongeveer 14 deelnemers te werken. Op deze manier kunnen wij een veilige en prettige leeromgeving bieden, tevens krijgt zo iedereen de aandacht die hij/zij nodig heeft om zijn opleiding tot een succes te maken.

Stage

Bij een beroepsopleiding heb je, naast de mbo-opleiding bij het Radius College, een werkgever (BBL) nodig. Hierbij leer je een belangrijk deel van je opleiding door echt te werken. Bij Het Radius College hebben wij ervoor gekozen om dit samen met een opleidingsbedrijf te doen, namelijk de Schildersvakopleiding Breda.

De Schildersvakopleiding Breda zorgt, middels detachering, voor een leerwerkplek bij een leerbedrijf in de sector of in de eigen werkplaats. Primair leiden leerbedrijven leerlingen op in de beroepspraktijk. Hiervoor hebben ze met leerling werknemers een leer-arbeidsovereenkomst (BBL) voor de duur van de opleiding.

Het voordeel van de Schildersvakopleiding Breda is dat deze minder kostengericht zijn waardoor leerlingen de ruimte krijgen te leren op verschillende gebieden. Ook is de continuïteit gewaarborgd, men krijgt niet zomaar ontslag!

Je kunt ook zelf in dienst gaan bij een individueel leerbedrijf. De leerling werknemer volgt hetzelfde opleidingsprogramma bij de mbo-instelling, maar heeft geen voordeel van de collectieve praktijkscholing en begeleiding. Daarnaast heeft men geen garantie op continuïteit van de opleiding bij beëindigen dienstverband.

Studievoortgang

Tijdens de opleiding volgen we jouw voortgang en ontwikkeling op de voet. We maken daarbij gebruik van een studievoortgangsregeling. In de eerste periode van jouw studie heb je recht op een of meerdere studievoortgangsgesprekken. Deze gesprekken monden uit in een bindend studieadvies.Dit bindend studieadvies kan positief of negatief zijn.

Certificaten

-

Werkgebied

De schilder werkt meestal in een team maar soms ook alleen. Hij schildert in de diverse objecten in de woningbouw en de utiliteitsbouw, zoals woningen, kantoorpanden en ziekenhuizen. Dit kan zowel onderhoud als nieuwbouw zijn. Dit doet hij zowel binnen als buiten en hij heeft te maken met het werken op hoogte.

Bijzonderheden

De opleiding schilderen van het ROC West Brabant heeft een samenwerking met  het opleidingsbedrijf Schildersvakopleiding Breda.

Schildersvakopleiding Breda (voorheen Schilder^sCool) is het samenwerkingsverband voor de schildersbranche. Deze werkgever heeft enkel en alleen leerling schilders in dienst en verzorgt de leer-werkplekken (BBL) bij schilder bedrijven voor de deelnemers. Daarnaast verzorgen zij de Praktijk Aanvullende Scholing (PAS) en werken zij nauw samen met de opleiding Schilderen van het ROC West Brabant. 

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het  cursusgeld voor  BBL-studenten niveau 1 & 2  € 240,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.


Opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 110,-
Leerjaar 2: ca. € 80,-

Niet opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: € 460,-
Leerjaar 2: n.v.t.

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Studiemateriaal bestellen?
Bestel hier de leermiddelen die je nodig hebt voor deze opleiding.

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Ramon de Bruijn
E-mail: r.debruijn@rocwb.nl

Competenties

Een goede schilder is iemand die;

 • klantgericht is
 • geen hoogtevrees heeft
 • nauwkeurig werkt
 • goede omgangsvormen toepast
 • zich goed kan verplaatsen in de wensen van de opdrachtgever
 • zowel zelfstandig als in teamverband kan werken
 • kwaliteit-, resultaat- en oplossingsgericht is
 • flexibel omgaat met de verschillende werkomstandigheden
 • openstaat voor nieuwe ontwikkelingen in zijn vakgebiedbewust is van de voorgeschreven Arbo-, milieu- en veiligheidsvoorschriften

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Schilder

Crebo: 25030
Schilder De schilder voert zijn werkzaamheden uit binnen relatief eenvoudige projecten en stemt daarbij zijn werkzaamheden af met een relatief beperkt aantal betrokkenen

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht