Schilder

Opleidingsinformatie

De schilder wordt, als meewerkend vakkracht, ingezet voor alle voorkomende werkzaamheden in de schildersbranche. Dit is een beroepsgerichte niveau 2 opleidingen. Bij beroepsopleidingen is het in veel gevallen vanzelfsprekend dat je, ongeacht het niveau van je vooropleiding, start in niveau 2. Dit komt omdat het een praktisch beroep is en alle basisvaardigheden nog moeten worden aangeleerd. 

Algemene informatie

Domein: Afbouw, hout en onderhoud
Subdomein: Schilderen en onderhoud
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Opleidingskosten: Klik hier om naar je leermiddenlijst te gaan
Leerweg: BBL: 2 jaar
Afdeling: Opleidingen Schilderen
Locatie: Biesdonkweg 31, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

De schildersopleiding van het Radius College heeft de gehele opleiding zelf ontwikkeld en geschreven. Hierdoor hebben we de inhoud en vorm geheel weten aan te laten sluiten bij de doelgroep. Een combinatie van probleemgestuurd onderwijs (PGO), vaardigheidstrainingen en projectgestuurde trainingen gevolgd door taal en rekenen, praktijksimulatie, projecten, workshops, excursies en diverse serviceprogramma’s zorgen voor een afwisselende mix van onderwijsvormen, ideaal voor een hoog leerrendement.
Opdrachtgerichte werkzaamheden uitvoeren binnen de werkzaamheden van de schilder, dat is de rol van de schilder wat betekent dat we in de opleiding stilstaan bij de basisvaardigheden van het schilderen.
Daarbij kun je denken aan;
• verfsystemen aanbrengen
• ondergronden voorbereiden voor verdere bewerking
• kleine en grote reparaties op verschillende ondergronden uitvoeren
• gangbare wandbekleding aanbrengen
• glas plaatsten met behulp van stopverf en glaslatten
• werkplek op verantwoorde wijze inrichten
• samenwerken en overleggen
• plannen en organiseren van eigenwerkzaamheden
• verf spuiten met verschillende spuitapparatuur
• decoratieve technieken aanbrengen zoals: beletteren, wikkelen en tamponneren Naast deze vaktechnische basisvaardigheden leggen we de nadruk op;
• beroepshouding
• communicatieve vaardigheden
• projectadministratie correct invullen
• Nederlands.

De opleiding wordt afgesloten met een landelijke proeve van bekwaamheid (examen) onder regie van het kenniscentrum voor de sector schilderen en onderhoud, Savantis. Die zal plaatsvinden in 1 van de examencentra. Meer informatie: www.savantis.nl Savantis heeft ook het register erkende leerbedrijven op hun site staan. Dit kan de deelnemer helpen bij het vinden van een stageplek.


De groep schilders bestaat uit een gemêleerd gezelschap van:
• zij-instromers met minimaal een VMBO diploma of gelijkwaardig
• deelnemers die het VMBO succesvol hebben afgesloten
• deelnemers die doorstromen vanuit niveau 1 Assistent schilderen
• deelnemers die, in iedere mogelijke vorm, een mate van begeleiding nodig hebben.

In veel gevallen is het voor deze doelgroep belangrijk dat lijnen met ouders, verzorgers en andere betrokkenen kort zijn. De mogelijkheid tot deze open en eerlijke communicatie en de bereidwilligheid hiertoe zijn echter wel voorwaarden om te mogen starten in de opleiding.

Het Radius College, en met name de schildersopleiding heeft ervoor gekozen om met een maximale groepsgrootte van 14 deelnemers te werken. Op deze manier kunnen wij een veilige en prettige leeromgeving bieden, tevens krijgt zo iedereen de aandacht die hij/zij nodig heeft om zijn opleiding tot een succes te maken.

BOL/BBL
Gezien de huidige marktontwikkelingen is het vaak niet mogelijk om direct bij aanvang een leer/werkplek te vinden om te kunnen starten in een BBL-opleiding. De meeste deelnemers starten dus in de BOL-opleiding. Dit biedt ook voordelen omdat je op deze manier meer tijd krijgt om je vaardigheden aan te leren zodat je zelfverzekerder aan je stage kunt beginnen. Een stagebedrijf zoeken doen we samen, maar het is altijd wenselijk om vooraf in je omgeving te kijken of je dit alvast kunt regelen. De doelstelling is wel om uiteindelijk gedurende de opleiding een overstap te kunnen maken naar de BBL-opleiding. Voor deelnemers die bij aanvang al een werkplek met zich meebrengen, geldt te allen tijde dat zij kunnen starten in de BBL-opleiding. Deelnemers van 21 jaar en ouder hebben de mogelijkheid om, indien zij een werkplek hebben, te kiezen voor een avondopleiding. Dit is altijd in de BBL.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
  • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

• Gezel Schilder niveau 3

Deze niveau 2 opleiding is een logische opstap naar een niveau 3 opleiding. De kracht van deze opleiding zit hem in het feit dat we in 2 jaar tijd studenten motiveren, begeleiden, beroepshouding, vakkennis en vakvaardigheden aanleren. Daarnaast zijn ze bezig om hun eigen werkzaamheden te plannen waarbij de uitdaging wordt gelegd om zo efficiënt mogelijk het beste resultaat te verkrijgen.

Startmaand

1 september of flexibele instroom.

Lesmethode

Rooster/stage BOL 1ste jaar:
-Maandag: les volgens lesrooster Dinsdag: PAS- scholing en/of stage (van 8.00 uur tot 15.40 uur) Woensdag: praktijksimulatie of stage (van 8.00 uur tot 15.40 uur) Donderdag: praktijksimulatie of stage (van 8.00 uur tot 15.40 uur) Vrijdag: les volgens lesrooster 2de jaar: 8 x 5 dagen aaneengesloten (onderwijs) projectweken volgens lesrooster 8 x 5 dagen praktijk simulatie / inclusief PAS-scholing De overige tijd, stage op het bedrijf of in de werkplaats bij Schilder^sCOOL

Rooster BBL (dagschool / avondschool) 1ste jaar:
1 dag of avond per week: les volgens lesrooster 2de jaar: Voor de dagopleiding: 8 x 5 dagen aaneengesloten (onderwijs)projectweken volgens lesrooster.
Voor de avond opleiding: 1 avond per week

Duur: 2 jaar Studiebelasting: 3200 uur.

Stage

-

Studievoortgang


Naast het ontwikkelingsgerichte portfolio hebben we ter afsluiting van de onderwijsperiodes:
1ste jaar: 4 x per jaar heb je een studievoortgangsbeoordeling bestaande uit:
• Tutorbeoordeling
• Portfoliovoortgangsgesprek
• Overall praktijkbeoordeling 1 x ter afsluiting van het eerste jaar een bekwaamheidstoets.

2de jaar: 8 x per jaar een projectbeoordeling 1 x ter afsluiting van de opleiding een Proeve van Bekwaamheid 3 x tijdens je opleiding een competentiemeting met het (stage)bedrijf.

Certificaten

-

Werkgebied

-

Bijzonderheden

Het Schildersvakcentrum Breda (SVB), een samenwerking tussen Radius College en SchildersCOOL, ligt op zo’n 500 meter lopen van het hoofdgebouw, aan de Terheijdenseweg 350, van het Radius College.

Bouw-en techniekcentrum Breda, afdeling Schilderen Tel. Radius College: 076-5733444 contactpersoon: Naam; Bart Vanlaerhoven E-mail: b.vanlaerhoven@rocwb.nl Tel: 06-12943462

SchildersCOOL: Voorheen SPOS of VSMB is het samenwerkingsverband voor de schildersbranche. Deze werkgever heeft enkel en alleen leerling schilders in dienst en verzorgt de leer-werkplekken (BBL) bij schilder bedrijven voor de deelnemers. Daarnaast verzorgen zij de Praktijk Aanvullende Scholing (PAS) en werken zij nauw samen met de opleiding Schilderen van het Radius College. SchildersCOOL zoekt ook samen met het Radiuscollege en de deelnemer naar passende stageplaatsen voor de BOL leerlingen. Voor meer informatie www.schilderscool.nl of neem contact op met: B.Maas, opleidingscoördinator schildersCOOL Breda/Tilburg , Tel: 013-5837720

Kosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: -
E-mail: radius@rocwb.nl

Competenties

-

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Schilder

Crebo: 25030
Schilder De schilder voert zijn werkzaamheden uit binnen relatief eenvoudige projecten en stemt daarbij zijn werkzaamheden af met een relatief beperkt aantal betrokkenen

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht