Uitvoerder bouw / infra

Opleidingsinformatie

In de opleiding Kaderfunctionaris Uitvoering Bouw en Infra van de afdeling bouwkunde van het Radius College Breda kun je jouw ervaring en kennis vergroten op het gebied van de Uitvoering in de Bouw.

Algemene informatie

Domein: Bouw en infra
Subdomein: Bouwkunde
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Opleidingskosten: Klik hier om naar je leermiddelenlijst te gaan
Leerweg: BBL: 3 jaar
Afdeling: Infratechniek, Bouwkunde
Locatie: Biesdonkweg 31, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

De kern van de opleiding Uitvoerder bestaat praktijk-gerelateerde casuïstiek die door middel van projecten vanuit school of vanuit de praktijk worden ingebracht. Dat betekent dat de competenties die op school worden geleerd zijn direct in de praktijksituatie toe te passen zijn. De opleiding Uitvoerder is een BBL-opleiding. Dit houdt in dat de student werkzaam moeten zijn in een opleidings-relevante praktijksituatie en daarnaast, in de avonduren, naar school komt om te werken aan zijn opleiding. De opleiding Uitvoerder Bouw en Infra heeft een niveau 4 karakter wat recht geeft op instroom niveau 5 (HBO).

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

HBO-Bouwkunde of KOB

Startmaand

1 september of flexibele instroom.

Lesmethode

Het unieke aan een deeltijdopleiding is dat je, enerzijds kennis krijgt door op school onderwijs te volgen en anderzijds door middel van het werken in de praktijk, het werkend leren. Werkend leren houdt in dat je vaardigheden en competenties aanleert door het werk dat je doet. Daarom moet je, je werkzaamheden verantwoorden bij de opleiding bijvoorbeeld door een Proeve van Bekwaamheid of in de vorm van een Portfolio. Tijdens het hele traject word je op het werk en op school begeleid. Op je werk door een praktijkbegeleider en/of je leidinggevende en op school door een trajectbegeleider (vakdocent) en eventueel een BPV-begeleider vanuit het Radius College.

Stage

Niet van toepassing.

Studievoortgang

Je krijgt op de schooldagen tijd om aan de opleiding te werken. Daarnaast zal je ongeveer 5 tot 8 uur per week aan je opleiding moeten besteden. Het gehele traject lerend werken en schoolbelasting is gebaseerd op 40 weken per jaar, 6 uur per week naar school. Je zit slechts een deel van de tijd op school, maar je leert 100% van de tijd. Bij een deeltijdopleiding krijg je soms opdrachten vanuit school die je op je werkplek uitvoert. De werkervaring die je opdoet, komt terug in de thema's en werkvormen van je opleiding. Zo vormen studie en werk daadwerkelijk één geheel. Een groot deel van je benodigde competenties haal je dan ook uit activiteiten en opdrachten die je tijdens je werk uitvoert. De uitwerking van de activiteiten en opdrachten leg je vast in een Portfolio, dit Portfolio vormt een bewijslast van jouw competentiegroei.

Certificaten

-

Werkgebied

-

Bijzonderheden

-

Kosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Wim Mathijssen
E-mail: w.mathijssen@rocwb.nl

Competenties

-

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Let op! Deze opleiding wordt ook gegeven op Markiezaat College
of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Uitvoerder bouw/infra

Crebo: 25119
Uitvoerder bouw/infra De uitvoerder bouw/infra werkt bij een klein, middelgroot of groot uitvoerend bouwbedrijf of infrabedrijf met als hoofdactiviteit het realiseren bouw- of infraw

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht