Uitvoerder bouw / infra

Opleidingsinformatie

Als uitvoerder bouw en infra is het organiseren van het werk op de bouwplaats een van de belangrijkste taken. Hierbij wordt hij ondersteund door de projectleider, de werkvoorbereider, de personeelsorganisator en de directie van het bouwbedrijf. De uitvoerder bouw en infra heeft de dagelijkse leiding bij de bouw van woningen, winkels, kantoorgebouwen of bij de aanleg van wegen. Hij zorgt ervoor dat het bouwproject soepel verloopt, bereidt het werk voor en stelt offertes op. Hij geeft leiding aan medewerkers, bewaakt de voortgang en coördineert de kwaliteit en het werk en let hierbij op of de begroting niet overschreden wordt.

Hij weet als geen ander wie waar nodig is en wanneer iets klaar moet zijn op de bouwplaats. De uitvoerder bouw en infra moet ervoor zorgen dat er op de juiste tijd en plaats de benodigde materialen aanwezig zijn. Ook is het belangrijk dat de uitvoerder bouw en infra niet teveel materiaal tegelijk laat aanvoeren, dit kan dan in de weg gaan staan, beschadigen of gestolen worden. Ook moet de uitvoerder de voor- of achterstand op het werk of onderdelen daarvan de conclusies trekken. Een opgelopen achterstand moet je proberen weg te werken, terwijl het voorlopen op een planning natuurlijk geen probleem is.

Algemene informatie

Domein: Bouw en infra
Subdomein: Bouwkunde
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BBL: 3 jaar
Afdeling: Infratechniek, Bouwkunde
Locatie: Biesdonkweg 31, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Tijdens de BBL-opleiding uitvoerder bouw en infra werk je vijf dagen in de week bij een erkend leerbedrijf en kom je een of twee avonden per week naar school voor theorie.

Je leert tijdens de opleiding uitvoerder bouw en Infra;

 • inzicht te krijgen op vele verschillende onderdelen om het bouwproces goed op elkaar te laten aansluiten
 • plannen en organiseren
 • coördineren van een bouwproject
 • accuraat werken
 • berekeningen en planningen maken
 • leidinggeeft aan de mensen die werkzaam zijn op de bouwplaats
 • mensen instrueren, motiveren en controlen
 • kennis van wet- en regelgeving

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Met dit niveau-4 diploma kun je doorstromen naar het KOB (aannemersdiploma).

Startmaand

1 september of flexibele instroom in overleg.

Lesmethode

Het unieke aan een deeltijdopleiding is dat je, enerzijds kennis krijgt door op school onderwijs te volgen en anderzijds door middel van het werken in de praktijk, het werkend leren. Werkend leren houdt in dat je vaardigheden en competenties aanleert door het werk dat je doet. Daarom moet je, je werkzaamheden verantwoorden bij de opleiding bijvoorbeeld door een Proeve van Bekwaamheid of in de vorm van een Portfolio. Tijdens het hele traject word je op het werk en op school begeleid. Op je werk door een praktijkbegeleider en/of je leidinggevende en op school door een trajectbegeleider (vakdocent) en eventueel een BPV-begeleider vanuit het Radius College.

Stage

In een BBL studie volg je geen stage, maar zoek je zelf een werkgever. Je komt gemiddeld een of twee avonden per week naar het Radius College voor onderwijs.

Studievoortgang

Tijdens de opleiding volgen we jouw voortgang en ontwikkeling op de voet. We maken daarbij gebruik van een studievoortgangsregeling. Tijdens jouw studie heb je recht op een of meerdere studievoortgangsgesprekken, een studieadvies is daar geregeld onderdeel van.

Certificaten

Dit document wordt uitgereikt bij sommige keuzedelen of onderdelen van een kwalificatie waar een certificaat aan verbonden is. De minister heeft bepaald aan welke keuzedelen of onderdelen kwalificatie een certificaat verbonden is.

Werkgebied

Als uitvoerder bouw en infra kun je onder andere aan het werk bij een bouwbedrijf, een timmerbedrijf, een woningcorporatie, een gemeente of een aannemer.

Bijzonderheden

Het Radius College is onderdeel van het Bouw- en Techniekcentrum Breda. Daar werken zij nauw samen met opleidingsbedrijven uit de Bouw, Infra en Afbouw. Het doel hiervan is om de samenwerking te bewerkstelligen tussen de publieke sector en de private sector, waarin het onderwijs wordt vernieuwd en aangepast op de procesessen en technieken uit het hedendaagse bedrijfsleven in de gebouwde omgeving. Tevens worden bedrijven en instellingen worden betrokken bij het onderwijsprogramma.
Studenten kunnen hierdoor bij een onjuiste keuze gemakkelijker overstappen binnen de sector.

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het cursusgeld voor BBL-studenten niveau 3 & 4 € 582,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 620,-
Leerjaar 2: ca. € 190,-
Leerjaar 3: ca. € 110,-

Niet opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 190,-
Leerjaar 2: n.v.t.
Leerjaar 3: n.v.t.

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Studiemateriaal bestellen?
Bestel hier de leermiddelen die je nodig hebt voor deze opleiding (bouw).

Bestel hier de leermiddelen die je nodig hebt voor deze opleiding (Infra).

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Wim Mathijssen , Marcel Vuijk
E-mail: w.mathijssen@rocwb.nl , M.Vuijk@rocwb.nl

Competenties

Een uitvoerder Bouw en Infra is iemand die…

 • een bouwkundig inzicht heeft om de vele verschillende onderdelen in het bouwproces goed op elkaar te laten aansluiten               
 • goed kan plannen en organiseren, je bent immers verantwoordelijk voor de coördinatie van het bouwproject
 • accuraat kan werken. Je berekeningen en planningen mogen natuurlijk geen fouten bevatten.
 • leidinggeeft aan de mensen die werkzaam zijn op de bouwplaats
 • mensen instrueert, motiveert en controleert  
 • kennis van wet- en regelgeving heeft

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Let op! Deze opleiding wordt ook gegeven op Markiezaat College
of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Uitvoerder bouw/infra

Crebo: 25119
Uitvoerder bouw/infra De uitvoerder bouw/infra werkt bij een klein, middelgroot of groot uitvoerend bouwbedrijf of infrabedrijf met als hoofdactiviteit het realiseren bouw- of infraw

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht