Timmerman

Opleidingsinformatie

Jouw werk als timmerman is heel veelzijdig. Overal waar wordt gebouwd (nieuwbouw, onderhoud, renovatie en restauratie), bewerk je materiaal. Je bent daarom erg handig met gereedschap voor het frezen, zagen, boren en schaven. Je bevestigd bouwmaterialen, repareert en vervangt beschadigde delen van de constructies. Soms werkt een timmerman aan oude gebouwen om ze te restaureren, bijvoorbeeld een oude kerk.

Het is als timmerman heel belangrijk dat je kunt werken vanaf een werktekening en dat je heel nauwkeurig maten van de tekening op de werkvloer kunt overbrengen. Je maakt daarbij gebruik van moderne meetinstrumenten.
Een timmerman werkt bij kleine, middelgrote of grote bouwbedrijven en zij werken meestal in kleine ploegen. Het werk vindt zowel binnen als buiten plaats. Een timmerman kan goed in teamverband werken, waarbij het team een eigen verantwoordelijkheid heeft.

 

Algemene informatie

Domein: Bouw en infra
Subdomein: Bouwkunde
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BBL: 2 jaar | BOL: 2 jaar
Afdeling: Bouwkunde
Locatie: Biesdonkweg 31, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Tijdens de BBL-opleiding timmerman werk je vier dagen in de week bij een leerbedrijf en een dag in de week volg je theorie op school. Bij de BOL-opleiding loop je in alle opleidingsjaren drie dagen stage en ga je twee dagen per week naar school.

Je leert tijdens de opleiding timmerman;
 • het maken van verschillende betonfunderingen
 • het stellen en monteren van prefab elementen vloeren en trappen
 • het uitzetten van een eenvoudig bouwwerk en het stellen van profielen en kozijnen
 • het maken van diverse dakconstructies, dus het aanbrengen van platte- en schuine daken
 • het verrichten van aftimmerwerkzaamheden zoals het aanbrengen van plinten, het brandwerend bekleden van een staalconstructie en het vervangen en herstellen van gevelkozijnen
 • het afhangen en sluitbaar maken van ramen, deuren en het aanbrengen van montagekozijnen met opdekdeuren
 • het aanbrengen van een plafond, het maken van scheidingswanden, het aanbrengen van gevelbekleding
 • het zagen van plaatmateriaal, het werken met diverse houtbewerkingsmachines, het maken van  een raam en kozijn volgens de diverse moderne richtlijnen

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
 • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Als je niveau 2 hebt gehaald kun je doorstromen naar een vervolgopleiding niveau 3; allround-timmerman.

Startmaand

1 september of flexibele instroom in overleg.

Lesmethode

Het unieke aan een deeltijdopleiding is dat je, enerzijds kennis krijgt door op school onderwijs te volgen en anderzijds door middel van het werken in de praktijk, het werkend leren. Werkend leren houdt in dat je vaardigheden en competenties aanleert door het werk dat je doet. Tijdens het hele traject word je op het werk en op school begeleid. Op je werk door een praktijkbegeleider en/of je leidinggevende en op school door een trajectbegeleider (vakdocent) en eventueel een BPV-begeleider vanuit het Radius College.

Stage

Bij een beroepsopleiding heb je, naast de mbo-opleiding bij het Radius College, een werkgever (BBL) of stagebedrijf (BOL) nodig. Hierbij leer je een belangrijk deel van je opleiding door echt te werken. Bij Het Radius College hebben wij ervoor gekozen om dit samen met een opleidingsbedrijf te doen, namelijk de Bouwschool.

De Bouwschool zorgt, middels detachering, voor een leerwerkplek bij een leerbedrijf in de sector of in de eigen werkplaats. Primair leiden leerbedrijven leerlingen op in de beroepspraktijk. Hiervoor hebben ze met leerling werknemers een leer-arbeidsovereenkomst (BBL) voor de duur van de opleiding of een stageovereenkomst (BOL) voor de duur van een stage.

Het voordeel van de Bouwschool is dat deze minder kostengericht zijn waardoor leerlingen de ruimte krijgen te leren op verschillende gebieden. Ook is de continuïteit gewaarborgd, men krijgt niet zomaar ontslag!

Je kunt ook zelf in dienst gaan bij een individueel leerbedrijf. De leerling werknemer volgt hetzelfde opleidingsprogramma bij de mbo-instelling, maar heeft geen voordeel van de collectieve praktijkscholing en begeleiding. Daarnaast heeft men geen garantie op continuïteit van de opleiding bij beëindigen dienstverband.

Studievoortgang

Tijdens de opleiding volgen we jouw voortgang en ontwikkeling op de voet. We maken daarbij gebruik van een studievoortgangsregeling. Tijdens jouw studie heb je recht op een of meerdere studievoortgangsgesprekken, een studieadvies is daar geregeld onderdeel van.

Certificaten

-

Werkgebied

Als Timmerman kun je aan de slag gaan bij de woning- utiliteitsbouw. Je kunt betrokken worden bij nieuwbouw, renovatie en restauratie. Je werkt vaak op locatie.

Bijzonderheden

Het Radius College is onderdeel van het Bouw- en Techniekcentrum Breda. Daar werken zij nauw samen met opleidingsbedrijven uit de Bouw, Infra en Afbouw. Het doel hiervan is om de samenwerking te bewerkstelligen tussen de publieke sector en de private sector, waarin het onderwijs wordt vernieuwd en aangepast op de procesessen en technieken uit het hedendaagse bedrijfsleven in de gebouwde omgeving. Tevens worden bedrijven en instellingen worden betrokken bij het onderwijsprogramma.
Studenten kunnen hierdoor bij een onjuiste keuze gemakkelijker overstappen binnen de sector.

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten € 1.115,- en het cursusgeld voor BBL-studenten niveau 1 & 2 € 240,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 680,-
Leerjaar 2: ca. € 80,-

Opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 680,-
Leerjaar 2: ca. € 80,-

Niet opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 190,-
Leerjaar 2: n.v.t.

Niet opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 190,-
Leerjaar 2: n.v.t.

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Studiemateriaal bestellen?
Bestel hier de leermiddelen die je nodig hebt voor deze opleiding.

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Michiel de Haas
E-mail: m.dehaas@rocwb.nl

Competenties

Een goede Timmerman is iemand die…

 • uitstekend werktekeningen kan lezen
 • zowel zelfstandig als in teamverband kan werken
 • oog voor veiligheid heeft
 • zich houd aan procedures en instructies
 • milieubewust werkt
 • graag de handen uit de  mouwen steekt
 • zowel zelfstandig als in teamverband kan werken
 • efficiënt met materialen omgaat

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Let op! Deze opleiding wordt ook gegeven op Markiezaat College
of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Timmerman

Crebo: 25128
Timmerman De timmerman voert gangbare timmerwerkzaamheden uit.

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht