Middenkaderfunctionaris Infra

Opleidingsinformatie

De middenkaderfunctionaris infra houdt zich bezig met het ontwerpen, plannen, meten, uitvoeren en opzichten van projecten. Hij is gespecialiseerd in de infra: straten, wegen, bruggen, viaducten en funderingswerk. De middenkaderfunctionaris infra maakt zo'n project van het begin tot het eind mee; hij maakt tekeningen, begrotingen en offertes. Hij houdt de uitvoering in de gaten en overlegt regelmatig met de klant. Hij werkt voor een deel volgens standaard werkwijzen en voor een ander deel naar  eigen inzicht. 

De middenkaderfunctionaris infra is werkzaam bij organisaties, bureaus, bedrijven en instellingen die de infrastructuur vormgeven, realiseren, beheren en onderhouden. Hij is betrokken bij het vooronderzoek, voorbereiden, bouwen, beheren en onderhouden van onder andere wegen, waterwegen, spoorwegen of ondergrondse transportsystemen.

Algemene informatie

Domein: Bouw en infra
Subdomein: Infrastructuur
Opleidingsduur: 4 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BOL: 4 jaar
Afdeling: Infratechniek
Locatie: Biesdonkweg 31, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

De opleiding middenkaderfunctionaris infra is opgezet volgens het competentiegericht onderwijs (CGO). Een groot deel van de week werk je individueel of in groepen aan opdrachten. We leggen je situaties en problemen uit de praktijk voor en je gaat zelf op zoek naar antwoorden en oplossingen. Je zult veel zaken met elkaar of zelfstandig moeten regelen of verwerken. Je gaat ook les krijgen van professionals op de bouwplaats. Als keuzedeel kun je kiezen voor onder andere digitale vaardigheden gevorderden, maatvoering technieken etc.

Je leert tijdens de opleiding middenkaderfunctionaris infra;
 • Het verzamelen, registreren en beheren van projectinformatie
 • Het integreren van projectinformatie
 • Het uitwerken van ontwerpen
 • Het maken van (deel)begrotingen
 • Het uitvoeren van werken
 • Het maken van onderhoudsplannen
 • Het begeleiden van infrawerken
 • Het bewaken van tijd en kosten van Infraweken
 • Het uitvoeren van matvoering
 • Het controleren van de kwaliteit van de werkzaamheden
 • Het uitvoeren van revisietaken

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Als je niveau-4 hebt gehaald kun je verdergaan met een HBO-opleiding; Civiele Techniek

Startmaand

1 september of flexibele instroom in overleg.

Lesmethode

We leiden praktijkgericht op, veel in groepjes en volgens een eigen idee. Het doel is om van jou een vastberaden, vindingrijke vakspecialist te maken. Bij elke opdracht volgen we daarvoor zes verschillende stappen:

Uitdagen
We leren je te herleiden wat de echte klantbehoefte is. Je analyseert en werkt samen aan de beste oplossing. We dagen je uit om te kijken of je de oplossing breder in de maatschappij kunt toepassen.Dat lijkt ingewikkeld, maar het gaat vanzelf als je een opleiding bij het Radius volgt. Je leert om je vindingrijkheid zo breed mogelijk toe te passen.

Stage

Bij een BOL (beroepsopleidende leerweg) -opleiding ga je vijf dagen per week naar school, waar je theorie en praktijk volgt. Daarnaast loop je in alle vier de schooljaren stage bij een erkend leerbedrijf. Het is een vast onderdeel van je opleiding. Je loopt bijvoorbeeld stage bij een gemeente, op het kantoor van een aannemer om een bouwproject voor te bereiden of je loopt mee met een uitvoerder op een bouwplaats.

De BPV-begeleiders van het Radius College kunnen je helpen bij het vinden van een stagebedrijf. Je mag ook zelf een stagebedrijf kiezen.Studievoortgang

Tijdens de opleiding volgen we jouw voortgang en ontwikkeling op de voet. We maken daarbij gebruik van een studievoortgangsregeling. Tijdens jouw studie heb je recht op een of meerdere studievoortgangsgesprekken, een studieadvies is daar geregeld onderdeel van.

Certificaten

Dit document wordt uitgereikt bij sommige keuzedelen of onderdelen van een kwalificatie waar een certificaat aan verbonden is. De minister heeft bepaald aan welke keuzedelen of onderdelen kwalificatie een certificaat verbonden.

Werkgebied

De middenkaderfunctionaris infra werkt bij  de overheid, ingenieursbureaus, Rijkswaterstaat, Waterschap, wegenbouw, aannemers of een spoorbouwbedrijf.

Bijzonderheden

Het Radius College is onderdeel van het Bouw- en Techniekcentrum Breda. Daar werken zij nauw samen met opleidingsbedrijven uit de Bouw, Infra en Afbouw. Het doel hiervan is om de samenwerking te bewerkstelligen tussen de publieke sector en de private sector, waarin het onderwijs wordt vernieuwd en aangepast op de procesessen en technieken uit het hedendaagse bedrijfsleven in de gebouwde omgeving. Tevens worden bedrijven en instellingen worden betrokken bij het onderwijsprogramma. Studenten kunnen hierdoor bij een foute keuze gemakkelijker overstappen binnen de sector. Het Radius College werkt nauw samen met Inframensen Zuid.

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten € 1.115,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 110,-
Leerjaar 2: ca. € 190,-
Leerjaar 3: ca. € 110,-
Leerjaar 4: ca. € 70,-

Niet opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 300,-
Leerjaar 2: ca. € 65,-
Leerjaar 3: ca. € 65,-
Leerjaar 4: ca. € 65,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Studiemateriaal bestellen?
Bestel hier de leermiddelen die je nodig hebt voor deze opleiding.

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Jacqueline van Gils
E-mail: j.vangils2@rocwb.nl

Competenties

Een goede middenkaderfunctionaris infra is iemand die...

 • zelfstandig en verantwoordelijk is
 • deskundig en nauwkeurig werkt
 • met allerlei mensen samenwerkt en duidelijke instructies geeft
 • rekenkundig en ruimtelijk inzicht heeft
 • vakoverstijgend kan denken
 • communicatief vaardig is
 • inzicht heeft in procedures en regelgeving
 • goed kan plannen en organiseren
 • beschikt over brede, specialistische kennis en vaardigheden

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Middenkaderfunctionaris Infra

Crebo: 25105
Middenkaderfunctionaris Infra De middenkaderfunctionaris infra is werkzaam bij organisaties, bedrijven en instellingen die de infrastructuur vorm geven, realiseren, beheren en onderhouden, h

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht