Middenkaderfunctionaris Bouw

Opleidingsinformatie

Als middenkaderfunctionaris bouw ben je betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en het onderhoud van een bouwproject. De middenkaderfunctionaris bouw werkt ontwerpen uit, maakt bouwtekeningen, doet metingen en berekeningen en stelt planningen op. Hij werkt zowel binnen als buiten en is betrokken bij het vooronderzoek, voorbereiden, bouwen, beheren en onderhouden van gebouwen. De werkzaamheden zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf of organisatie waar hij werkzaam is en de mate van specialisatie van de organisatie. Bij grotere organisaties gaat het vaker om specialistisch werk en bij de kleinere worden door de middenkaderfunctionaris meerdere soorten taken verricht.  Je kunt als middenkaderfunctionaris bouw bijvoorbeeld aan de slag als tekenaar op een architectenbureau, maquettebouwer, werkvoorbereider of uitvoerder bij een aannemersbedrijf, als adviseur of commercieel medewerker bij een projectontwikkelaar of als bouwkundig inspecteur bij een woningbouwvereniging of gemeente.

Algemene informatie

Domein: Bouw en infra
Subdomein: Bouwkunde
Opleidingsduur: 4 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BOL: 4 jaar
Afdeling: Bouwkunde Middenkader BOL 4, Bouwkunde
Locatie: Biesdonkweg 31, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

De Middenkaderopleiding Bouwkunde op het Radius College is opgezet volgens het competentiegericht onderwijs (CGO). Een groot deel van de week werk je in groepen aan opdrachten. Je doet dit samen met ongeveer veertien studenten onder begeleiding van een docent. We leggen je situaties en problemen uit de praktijk voor en je gaat zelf op zoek naar antwoorden en oplossingen. Je zult veel zaken met elkaar of zelfstandig moeten regelen of verwerken. Je gaat ook les krijgen van professionals op de bouwplaats. Als keuzedeel kun je kiezen voor onder andere architectuur-trainee.

Je leert tijdens de opleiding middenkaderfunctionaris bouwkunde;

 • het proces om te komen tot een gebouwontwerp
 • het uitwerken van een gebouwontwerp
 • het voorbereiden van de bouw
 • de begeleiding en uitvoering van de bouw
 • het beheren en onderhouden van gebouwen
 • kennis van materialen en constructies
 • analyseren, overleggen, samenwerken, communiceren

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Na deze opleiding kun je verder studeren voor:
• hbo-opleiding bouwkunde
• hbo-opleiding leraar bouwkunde
• hbo-Bouwtalent
• vakdiploma aannemer
• opleiding restauratiemedewerker
• bouwtechnische bedrijfskunde

Je kunt ook naar:
•  de Academie voor beeldende kunsten
•  kader- en ondernemersopleidingen bouwbedrijf (KOB)
•  de Nederlandse houtacademie
•  het Bouwtechnisch studiecentrum

Startmaand

1 september of flexibele instroom in overleg.

Lesmethode

We leiden praktijkgericht op, veel in groepjes en volgens een eigen idee. Het doel is om van jou een vastberaden, vindingrijke vakspecialist te maken. Bij elke opdracht volgen we daarvoor zes verschillende stappen:

Uitdagen
We leren je te herleiden wat de echte klantbehoefte is. Je analyseert en werkt samen aan de beste oplossing. We dagen je uit om te kijken of je de oplossing breder in de maatschappij kunt toepassen.Dat lijkt ingewikkeld, maar het gaat vanzelf als je een opleiding bij het Radius volgt. Je leert om je vindingrijkheid zo breed mogelijk toe te passen.Stage

Bij een BOL (beroepsopleidende leerweg) -opleiding ga je vijf dagen per week naar school, waar je theorie en praktijk volgt. Daarnaast loop je in alle vier de schooljaren een blokstage van
vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf. Je gaat dan nog wel een dag in de week naar school. Stage is een vast onderdeel van je opleiding.

Je loopt bijvoorbeeld stage op een architectenbureau, een woningbouwcorporatie, een gemeente, op het kantoor van een aannemer om een bouwproject voor te bereiden of je loopt mee met een uitvoerder op een bouwplaats.

De BPV-begeleiders van het Radius College zoeken in leerjaar 1 en 2 een stagebedrijf voor jou. Je mag ook zelf een stagebedrijf kiezen. In leerjaar 3 en 4 is het de bedoeling dat je zelf op zoek gaat naar een stagebedrijf.

Studievoortgang

Tijdens de opleiding volgen we jouw voortgang en ontwikkeling op de voet. We maken daarbij gebruik van een studievoortgangsregeling. Tijdens jouw studie heb je recht op een of meerdere studievoortgangsgesprekken, een studieadvies is daar geregeld onderdeel van.

Certificaten

Dit document wordt uitgereikt bij sommige keuzedelen of onderdelen van een kwalificatie waar een certificaat aan verbonden is. De minister heeft bepaald aan welke keuzedelen of onderdelen kwalificatie een certificaat verbonden is.

Werkgebied

De middenkader functionaris bouw werkt bij architectenbureaus, ontwerpbureaus, specialistische bureaus, (gemeentelijke) overheid, woningbouwverenigingen, aannemers en gespecialiseerde aannemers in verschillende functies.

Bijzonderheden

Het Radius College is onderdeel van het Bouw- en Techniekcentrum Breda. Daar werken zij nauw samen met opleidingsbedrijven uit de Bouw, Infra en Afbouw. Het doel hiervan is om de samenwerking te bewerkstelligen tussen de publieke sector en de private sector, waarin het onderwijs wordt vernieuwd en aangepast op de procesessen en technieken uit het hedendaagse bedrijfsleven in de gebouwde omgeving. Tevens worden bedrijven en instellingen worden betrokken bij het onderwijsprogramma.
Studenten kunnen hierdoor bij een foute keuze gemakkelijker overstappen binnen de sector.

In het verleden hebben we bij deze opleiding werkcolleges gehad bij de ontwikkeling van cultureel centrum de Nieuwe Nobelaer, de bouw van het Vitalis College en bij de bouw van het Michael College.

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten € 1.115,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 140,-
Leerjaar 2: ca. € 190,-
Leerjaar 3: ca. € 110,-
Leerjaar 4: ca. € 70,-

Niet opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: € 170,-
Leerjaar 2: € 65,-
Leerjaar 3: € 65,-
Leerjaar 4: € 65,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Studiemateriaal bestellen?
Bestel hier de leermiddelen die je nodig hebt voor deze opleiding.

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: -, Marwin Pruijsen
E-mail: radiuscollege@rocwb.nl, M.Pruijsen@rocwb.nl

Competenties

Een Middenkaderfunctionaris bouw is iemand die...

 • goed kan samenwerken en overtuigen
 • graag de handen uit de mouwen steekt
 • ruimtelijk inzicht heeft om tekeningen te vertalen naar uitvoering
 • gevoel voor veiligheid, kwaliteit kosten en milieu heeft
 • kennis van wet- en regelgeving heeft
 • een mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bezit
 • beslissingen kan nemen
 • analyseert en vakdeskundigheid in kan zetten
 • rapporteert en presenteert
 • kan plannen en organiseren
 • kwaliteit levert
 • zich aanpast en bedrijfsmatig handelt

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Let op! Deze opleiding wordt ook gegeven op Markiezaat College
of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Middenkaderfunctionaris Bouw

Crebo: 25104
Middenkaderfunctionaris Bouw De middenkaderfunctionaris bouw is werkzaam bij organisaties, bedrijven en instellingen die de B&U-omgeving vorm geven, realiseren, beheren en onderhouden, hetz

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht