Metselaar

Opleidingsinformatie

Als metselaar kom je op allerlei plekken in de bouw terecht, namelijk nieuwbouw, onderhoud en restauratie. Een metselaar is daar breed inzetbaar. Hij metselt stenen op elkaar tot een muur, zorgt voor een goede maatvoering en organiseert zijn werkplek. Alleen al het aanvoeren van stenen vereist een goede voorbereiding, maar dat geldt ook voor het maken van specie.

De metselaar verricht zijn werkzaamheden bij bedrijven in de sector bouw. Vaak is hij werkzaam in een bedrijf dat zich bezighoudt met alle voorkomende werkzaamheden op het metselgebied. De opdrachtgevers zijn aannemers en particulieren. De metselaar werkt op de bouwlocatie, vanuit een tijdelijk onderkomen. Hij werkt zowel binnen als buiten. De invloed van het weer mag geen effect hebben op de kwaliteit en nauwkeurigheid van zijn werk/producten/ productie. Het metselwerk is volgens instructie, tekeningen en afspraken gemaakt. De opdrachtgever is tevreden over het opgeleverde werk.

Algemene informatie

Domein: Bouw en infra
Subdomein: Bouwkunde
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BBL: 2 jaar | BOL: 2 jaar
Afdeling: Bouwkunde
Locatie: Biesdonkweg 31, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Je leert tijdens de opleiding metselaar;

 • het aanbrengen van isolatiemateriaal, het metselen van een blinde muur en het metselen van een gevel met muuropening en rollaag.
 • schoonmetselwerk van een gevel met meerdere muuropeningen
 • het metselen vanaf de fundering tot de begane grondvloer, het metselen van een klampmuur,
 • het metselen van een wand met snelbouwisolatieblokken en het metselen van een wand van kalkzandsteen met muuropeningen en lateien.
 • het verlijmen van binnenwanden van kalkzandsteen
 • lijmen van elementen, het lijmen van handzame blokken
 • het aanbrengen van voegwerk bijv. platvol, borstelwerk en verdiept voegwerk
 • het aanbrengen van kantplanken, raamdorpelstenen, vensterbanken en muurafdekkers
 • het stellen van profielen en kozijnen

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
 • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Als je niveau 2 hebt gehaald, kun je doorstromen naar een vervolgopleiding niveau-3: allround metselaar.

Startmaand

1 september of flexibele instroom in overleg.

Lesmethode

Tijdens de BBL-opleiding Metselaar werk je vier dagen in de week bij een leerbedrijf en een dag in de week volg je theorie op school. Bij de BOL-opleiding loop je in alle opleidingsjaren drie dagen stage en ga je twee dagen per week naar school.

Het unieke aan een deeltijdopleiding is dat je, enerzijds kennis krijgt door op school onderwijs te volgen en anderzijds door middel van het werken in de praktijk, het werkend leren. Werkend leren houdt in dat je vaardigheden en competenties aanleert door het werk dat je doet. Tijdens het hele traject word je op het werk en op school begeleid. Op je werk door een praktijkbegeleider en/of je leidinggevende en op school door een trajectbegeleider (vakdocent) en eventueel een BPV-begeleider vanuit het Radius College.

Stage

Bij een beroepsopleiding heb je, naast de mbo-opleiding bij het Radius College, een werkgever (BBL) of stagebedrijf (BOL) nodig. Hierbij leer je een belangrijk deel van je opleiding door echt te werken. Bij Het Radius College hebben wij ervoor gekozen om dit samen met een opleidingsbedrijf te doen, namelijk de Bouwschool.

De Bouwschool zorgt, middels detachering, voor een leerwerkplek bij een leerbedrijf in de sector of in de eigen werkplaats. Primair leiden leerbedrijven leerlingen op in de beroepspraktijk. Hiervoor hebben ze met leerling werknemers een leer-arbeidsovereenkomst (BBL) voor de duur van de opleiding of een stageovereenkomst (BOL) voor de duur van een stage.

Het voordeel van de Bouwschool is dat deze minder kostengericht zijn waardoor leerlingen de ruimte krijgen te leren op verschillende gebieden. Ook is de continuïteit gewaarborgd, men krijgt niet zomaar ontslag!

Je kunt ook zelf in dienst gaan bij een individueel leerbedrijf. De leerling werknemer volgt hetzelfde opleidingsprogramma bij de mbo-instelling, maar heeft geen voordeel van de collectieve praktijkscholing en begeleiding. Daarnaast heeft men geen garantie op continuïteit van de opleiding bij beëindigen dienstverband.

Studievoortgang

Tijdens de opleiding volgen we jouw voortgang en ontwikkeling op de voet. We maken daarbij gebruik van een studievoortgangsregeling. Tijdens jouw studie heb je recht op een of meerdere studievoortgangsgesprekken, een studieadvies is daar geregeld onderdeel van.

Certificaten

-

Werkgebied

Als metselaar kun je aan de slag bij aannemers en metselbedrijven. Meestal werk je in de nieuwbouw of verbouw. Soms moet je oude gebouwen restaureren.

Bijzonderheden

Het Radius College is onderdeel van het Bouw- en Techniekcentrum Breda. Daar werken zij nauw samen met opleidingsbedrijven uit de Bouw, Infra en Afbouw. Het doel hiervan is om de samenwerking te bewerkstelligen tussen de publieke sector en de private sector, waarin het onderwijs wordt vernieuwd en aangepast op de procesessen en technieken uit het hedendaagse bedrijfsleven in de gebouwde omgeving. Tevens worden bedrijven en instellingen worden betrokken bij het onderwijsprogramma.
Studenten kunnen hierdoor bij een onjuiste keuze gemakkelijker overstappen binnen de sector.

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten € 1.155,-  en het cursusgeld voor  BBL-studenten niveau 1 & 2 € 240,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 560,-
Leerjaar 2: ca. € 80,-

Opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 560,-
Leerjaar 2: ca. € 80,-

Niet opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: € 180,-
Leerjaar 2: € 0,-

Niet opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: € 180,-
Leerjaar 2: € 0,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Studiemateriaal bestellen?
Bestel hier de leermiddelen die je nodig hebt voor deze opleiding.

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Jos Stevens
E-mail: J.Stevens@rocwb.nl

Competenties

Een goede metselaar is iemand die…

 • zowel zelfstandig als in teamverband kan werken
 • een goed ruimtelijk inzicht heeft
 • graag de handen uit de mouwen steekt
 • goed tekening kan lezen
 • nauwkeurig kan maatvoeren
 • planmatig werkt
 • milieubewust werkt 

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Let op! Deze opleiding wordt ook gegeven op Markiezaat College
of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Metselaar

Crebo: 25103
Metselaar Resultaten van zijn beroep zijn uitgevoerd (complex) metselwerk, verlijmde kalkzandsteenwanden, verlijmde lichte scheidingswanden en uitgevoerd gerepareerd/ her

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht