Opperman bestratingen

Opleidingsinformatie

Als opperman bestratingen assisteer je de straatmaker bij zijn werkzaamheden aan wegen, trottoirs, tuinen, parken, speeltuinen en andere bestratingen. Hij voert voorbereidende werkzaamheden uit zoals het inrichten van het werkterrein, het veiligstellen van kabels en leidingen en het stellen van banden en kolken. Hij voert tijdens het straatwerk zand en stenen aan voor de straatmaker en maakt passtukken. Hij  veegt het straatwerk in en helpt bij het plaatsen van straatmeubilair. Een opperman bestratingen maakt eenvoudige tegel- en steenbestratingen.

Voor het werk van de opperman bestratingen gelden standaardwerkwijzen. Zijn werk bestaat uit routinematige werkzaamheden. Bij al zijn werkzaamheden moet hij altijd persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken en de geldende veiligheidsvoorschriften volgen. Hij heeft algemene basiskennis van en basisvaardigheden voor de uitoefening van zijn beroep. De locaties waar de opperman bestratingen werkt zijn steeds verschillend.

Door de verschillende werkomgevingen, materialen en gereedschappen en machines is geen werk hetzelfde. De opperman bestratingen doet aan alle werkzaamheden mee, maar heeft veelal een assisterende taak.Veel werkzaamheden worden tegenwoordig machinaal verricht. Hierdoor is de fysieke belasting een heel stuk terug gedrongen.


Algemene informatie

Domein: Bouw en infra
Subdomein: Infrastructuur
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BBL: 2 jaar
Afdeling: Infratechniek
Locatie: Biesdonkweg 31, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Tijdens de opleiding opperman bestratingen werk je vier dagen in de week bij een erkend leerbedrijf en één dag in de week volg je theorie op school.

Je leert tijdens de opleiding opperman bestratingen;
 • GWW-werk uitvoeren
 • werkterrein inrichten
 • werk voorbereiden
 • straatwerk uitvoeren
 • assisteren bij uitzetten van straatwerk
 • assisteren bij bestratingswerkzaamheden
 • bestrating afwerken

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
 • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Als je niveau 2 hebt gehaald kun je doorstromen naar een vervolgopleiding niveau 3; straatmaker.

Startmaand

1 september of flexibele instroom in overleg.

Lesmethode

Het unieke aan een deeltijdopleiding is dat je, enerzijds kennis krijgt door op school onderwijs te volgen en anderzijds door middel van het werken in de praktijk, het werkend leren. Werkend leren houdt in dat je vaardigheden en competenties aanleert door het werk dat je doet. Tijdens het hele traject word je op het werk en op school begeleid. Op je werk door een praktijkbegeleider en/of je leidinggevende en op school door een trajectbegeleider (vakdocent) en een BPV-begeleider vanuit het Radius College.

Stage

Bij een beroepsopleiding heb je, naast de mbo-opleiding bij het Radius College, een werkgever  nodig. Hierbij leer je een belangrijk deel van je opleiding door echt te werken. Bij Het Radius College hebben wij ervoor gekozen om dit samen met een opleidingsbedrijf te doen, namelijk de Bouwschool.

De Bouwschool zorgt, middels detachering, voor een leerwerkplek bij een leerbedrijf in de sector of in de eigen werkplaats. Primair leiden leerbedrijven leerlingen op in de beroepspraktijk. Hiervoor hebben ze met leerling werknemers een leer-arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding.

Het voordeel van de Bouwschool is dat deze minder kostengericht zijn waardoor leerlingen de ruimte krijgen te leren op verschillende gebieden. Ook is de continuïteit gewaarborgd, men krijgt niet zomaar ontslag!

Je kunt ook zelf in dienst gaan bij een individueel leerbedrijf. De leerling werknemer volgt hetzelfde opleidingsprogramma bij de mbo-instelling, maar heeft geen voordeel van de collectieve praktijkscholing en begeleiding. Daarnaast heeft men geen garantie op continuïteit van de opleiding bij beëindigen dienstverband.

Studievoortgang

Tijdens de opleiding volgen we jouw voortgang en ontwikkeling op de voet. We maken daarbij gebruik van een studievoortgangsregeling. Tijdens jouw studie heb je recht op een of meerdere studievoortgangsgesprekken, een studieadvies is daar geregeld onderdeel van.

Certificaten

Dit document wordt uitgereikt bij sommige keuzedelen of onderdelen van een kwalificatie waar een certificaat aan verbonden is. De minister heeft bepaald aan welke keuzedelen of onderdelen kwalificatie een certificaat verbonden is

Werkgebied

Een opperman bestratingen is werkzaam in kleine, middelgrote of grote bedrijven.
Hij werkt veel in publieke en openbare ruimtes zoals in winkelcentra, bedrijfsterreinen, parken, speeltuinen en woonwijken.

Bijzonderheden

Het Radius College is onderdeel van het Bouw- en Techniekcentrum Breda. Daar werken zij nauw samen met opleidingsbedrijven uit de Bouw, Infra en Afbouw. Het doel hiervan is om de samenwerking te bewerkstelligen tussen de publieke sector en de private sector, waarin het onderwijs wordt vernieuwd en aangepast op de procesessen en technieken uit het hedendaagse bedrijfsleven in de gebouwde omgeving. Tevens worden bedrijven en instellingen worden betrokken bij het onderwijsprogramma. Studenten kunnen hierdoor bij een foute keuze gemakkelijker overstappen binnen de sector. Het Radius College werkt nauw samen met Inframensen Zuid.

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het cursusgeld voor BBL-studenten niveau 1 & 2 € 240,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 500,-
Leerjaar 2: ca. € 80,-

Niet opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 190,-
Leerjaar 2: n.v.t.

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Studiemateriaal bestellen?
Bestel hier de leermiddelen die je nodig hebt voor deze opleiding.

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Ad Gijzen
E-mail: a.gijzen@rocwb.nl

Competenties

Een goede opperman bestratingen is iemand die…
 • goed kan samenwerken en overleggen
 • vakdeskundigheid toepast
 • materialen en middelen inzet
 • instructies en procedures opvolgt
 • graag de handen uit de mouwen steekt
 • graag buiten werkt

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Opperman bestratingen

Crebo: 25095
Opperman bestratingen De opperman bestratingen werkt meestal aan straten en trottoirs, maar ook aan tuinen, bedrijfsterreinen, parken en speeltuinen. Hij werkt in publieke ruimten, z

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht