Werkvoorbereider Installaties

Opleidingsinformatie

Als werkvoorbereider elektrotechniek werk je bij een bedrijf dat elektrotechnische producten bij de klant installeert. Denk hierbij aan de woningbouw, utiliteitsbouw of fabrieksbouw.

Algemene informatie

Domein: Bouw en infra
Subdomein: Bouwkunde
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BBL: 3 jaar
Afdeling: Installatietechniek
Locatie: Terheijdenseweg 350, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Op locatie neem je eerst het werk op. Vervolgens werk je het ontwerp van een elektrotechnische installatie verder uit. Je maakt berekeningen over de inzet van machines, materialen en menskracht en je berekent de kostprijs van het product en de doorlooptijd van het project. De planningen die je maakt zijn realistisch. Daarvoor is het nodig dat je inzicht hebt in het proces en in de kosten die daarbij horen. Je zorgt ervoor dat de benodigde tekeningen, materialen, gereedschappen en materieel beschikbaar zijn. Bovendien assisteer je bij problemen in de montage. Je ondersteunt de projectleider en overlegt regelmatig met de verschillende afdelingen in het bedrijf. Af en toe heb je contact met de klant. Het is belangrijk dat je problemen kunt signaleren én oplossen. Verder moet je nauwkeurig en zorgvuldig werken om de gewenste kwaliteit te kunnen halen. Ook moet je goed met anderen kunnen omgaan en overleggen.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Met het diploma Werkvoorbereider Installaties (niveau 4) kun je aan de slag bij bedrijven die elektrotechnische producten installeren. Denk hierbij aan de woningbouw, utiliteitsbouw of fabrieksbouw. Je zit veel op kantoor, maar gaat ook naar klanten.

Startmaand

1 september of flexibele instroom.

Lesmethode

Tijdens de beroepsopleiding Werkvoorbereider elektrotechniek leer je technisch tekenen, calculeren en het productieproces begeleiden.

Stage

De beroepsopleiding Werkvoorbereider elektrotechniek wordt in BBL aangeboden en duurt gemiddeld 2 jaar. BBL betekent werken en leren tegelijk. Je werkt 4 dagen in de week bij een erkend leerbedrijf, waar je de leerdoelen kunt toepassen. Je zoekt zelf je werkgever.

Studievoortgang

-

Certificaten

-

Werkgebied

-

Bijzonderheden

-

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het  cursusgeld voor  BBL-studenten niveau 3 & 4  € 582,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.


Opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 110,-
Leerjaar 2: ca. € 110,-
Leerjaar 3: nog niet bekend

Niet opleidingsgebonden kosten BBL: 
Leerjaar 1: ca. € 19,-
Leerjaar 2: ca. € 19,-
Leerjaar 3: ca. € 19,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Studiemateriaal bestellen?
Bestel hier de leermiddelen die je nodig hebt voor deze opleiding.

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: -
E-mail: radiuscollege@rocwb.nl

Competenties

Je hebt ruimtelijk inzicht en je kunt goed met anderen omgaan. Je bent nauwkeurig, positief kritisch en hebt een praktische instelling. Bovendien moet je dan goed kunnen omgaan met klanten en je daarbij actief, flexibel en creatief opstellen, vooral in het meedenken over technische problemen en het oplossen daarvan.

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Werkvoorbereider installaties

Crebo: 25124
Werkvoorbereider installaties De werkvoorbereider installatie werkt meestal op een vaste locatie zoals op een bedrijfsbureau van een bedrijf dat technische producten bij de klant installeert

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht