Medewerker ICT

Opleidingsinformatie

Heb jij interesse voor computersystemen en de ongekende mogelijkheden van informatietechnologie? Vind je het leuk mensen te helpen hun werk te doen? Zit je zelf misschien dagelijks achter de computer te sleutelen met hardware en softwarepakketten? Dan is Medewerker ICT een interessante studie om te volgen.

Algemene informatie

Domein: Informatie en communicatietechnologie
Subdomein: ICT en media
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BOL: 2 jaar
Afdeling: ICT
Locatie: Terheijdenseweg 350, Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Heb jij interesse voor computersystemen en de ongekende mogelijkheden van informatietechnologie? Vind je het leuk mensen te helpen hun werk te doen? Zit je zelf misschien dagelijks achter de computer te sleutelen met hardware en softwarepakketten? Dan is Medewerker ICT een interessante studie om te volgen. Je houdt je bezig met het beheer van hard- en software en ondersteunt computergebruikers hierin. Met deze studie kies je voor een vak met veel mogelijkheden op het gebied van de automatisering. Deze opleiding is een goede aanloop naar een ICT niveau 3 opleiding.

Eisen

Voor deze opleiding geldt dat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn. Voor de bol-opleiding Medewerker ICT zijn er 36 plaatsen beschikbaar. Op volgorde van datum van aanmelding worden de plaatsen ingevuld. Meld je daarom op tijd aan!

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
  • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstomen naar een niveau 3 opleiding.

Startmaand

1 september of flexibele instroom.

Lesmethode

Bij het Radius College werken we competentiegericht dat wil zeggen dat je tijdens de opleiding werkt aan je kennis, kunde en sociale vaardigheden (vormen competenties), waarna aan het einde van de opleiding een proeve van bekwaamheid volgt. Hierbij speelt zelfstandig werken (individueel én in groepsverband) een belangrijke rol. De klas waarin je zit heeft een groepsgrootte van ongeveer 12 studenten waardoor er bijzonder veel ruimte is voor individuele begeleiding en coaching.

Stage

Bij een BOL (voltijds) studie worden de stages (BPV) samen met de afdeling StagePlaza geregeld. In het tweede jaar ga je op afstudeerstage. Je gaat voor 2 perioden 4 dagen per week op stage en 1 dag in de week naar school.

 

Studievoortgang

Studiebelasting  2400 uur.

Je hebt elke week een portfoliogesprek waarin je studievoortgang samen met jou Studieloopbaanbegeleider zal worden doorgenomen. Aan het einde van de periode heb je een portfoliobeoordeling of een proeve van bekwaamheid.

Certificaten

-

Werkgebied

Wat voor werk ga ik doen als ik mijn diploma heb gehaald? Als Medewerker ICT werk je in een dienstverlenend beroep. Jij zorgt ervoor dat andere mensen hun werk kunnen doen, voert ondersteunende werkzaamheden uit en rapporteert aan een leidinggevende. Je houdt je bezig met de samenstelling, installatie en configuratie van computersystemen, maar ook met de bekabeling van diverse technische installaties. Ook help je de gebruikers van het systeem(computer) die vragen hebben. Het is jouw uitdaging om de automatisering goed draaiende te houden.

Bijzonderheden

Maximumaantal studenten

In verband met de kwaliteit van ons onderwijs, kunnen wij voor deze opleiding maximaal 36 studenten toelaten. Zodra dit maximale aantal bereikt is, wordt je automatisch op de wachtlijst geplaatst. Je ontvangt hierover schriftelijk bericht.

De aanschaf van een laptop is vereist.

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten  € 1.155,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 235,-
indien nodig ook aanschaf laptop á € 600,-
Leerjaar 2: ca. € 135,-

Niet opleidingsgebonden kosten BOL: 
Leerjaar 1: ca. € 19,-
Leerjaar 2: ca. € 19,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Studiemateriaal bestellen?
Bestel hier de leermiddelen die je nodig hebt voor deze opleiding.

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: -
E-mail: radiuscollege@rocwb.nl

Competenties

-

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Medewerker ICT

Crebo: 25192
Medewerker ICT De medewerker ICT voert al zijn werkzaamheden (die routinematig en standaard van aard zijn) in opdracht uit en houdt zich daarbij strikt aan de geldende regels,

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht