Chauffeur wegvervoer

Opleidingsinformatie

Het vervoeren van de lading volgens planning en op een correcte manier is je hoofdtaak. Je werkt in Nederland en/of buitenland . Je rijdt met een open of gesloten wagen, een tankwagen of een wagen met een container.

Algemene informatie

Domein: Transport, scheepvaart en logistiek
Subdomein: Weg- en railtransport
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BBL: 2 jaar
Afdeling: Transport & Logistiek
Locatie: Terheijdenseweg 350, Breda,

Opleidingsinformatie

Inhoud

De volgende kerntaken / werkprocessen komen aan bod tijdens deze opleiding:

B1-K1: Laden en lossen van goederen.
B1-K1-W1: Beoordeelt de staat van en de hoeveelheid lading.
B1-K1-W2: Laadt en lost de lading.
B1-K1-W3: Verdeelt de lading en zet de lading vast.
B1-K1-W4: Handelt bij incidenten.

B1-K2: Vervoeren van goederen.
B1-K2-W1: Manoeuvreert de vrachtauto.
B1-K2-W2: Neemt professioneel deel aan het verkeer.
B1-K2-W3: Koppelt samenstellen van voertuigen aan en af.
B1-K2-W4: Handelt bij ongevallen onderweg.

B1-K3: Voorbereiden en afhandelen van een rit.
B1-K3-W1: Maakt een routeplan.
B1-K3-W2: Voert dagelijkse controle uit en voert eventuele reparaties uit.
B1-K3-W3: Draagt zorg voor documenten.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
  • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.
  • Je doorloopt een fysieke geschiktheid procedure (medische test).
  • Je hebt een gezondheidsverklaring nodig. Aanvragen kan via het CBR.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

-

Startmaand

September

Lesmethode

In deze opleiding komen verschillende onderdelen aan bod: het beroepsspecifieke deel, de keuzedelen, de generieke talen en rekenen, loopbaan en burgerschap en de beroepspraktijkvorming (BPV). Door periodiek de voortgang te evalueren krijg jij (en de docenten) zicht op de vorderingen in je leerproces.
 

Stage

Alle opleidingen binnen Transport en Logistiek worden aangeboden in de BBL-leerweg. Dit houdt in dat je 4 dagen per week werkt en 1 dag per week naar school komt.

Tijdens je opleiding dien je een werkplek te hebben bij een erkend leerbedrijf. Deze kun je onder andere op de volgende manieren vinden:

Via stagemarkt: www.stagemarkt.nl
Via STL werkt: www.stlwerkt.nl
Via Aldiver: www.aldiver.com

Om je voortgang tijdens je werkdagen aan te tonen ga je aan de slag met het vullen van een digitaal portfolio middels bewijskaarten. Met deze bewijskaarten toon je aan bepaalde werkprocessen te beheersen op B (beginner), G (gevorderd) of BB-niveau (beginnend beroepsbeoefenaar). Deze bewijskaarten worden goedgekeurd door je praktijkopleider (van het bedrijf) en je studieloopbaanbegeleider (van school).

Studievoortgang

Je resultaten worden bijgehouden in het digitale studievoortgangssysteem Education Online.

Certificaten

Rijbewijs CE inclusief code 95

Werkgebied

De chauffeur wegvervoer is werkzaam bij een transportonderneming, een eigen vervoerder of een ander bedrijf met een transportafdeling. Zijn werkplek is de vrachtauto in alle mogelijke varianten en uitvoeringen (samenstellen van voertuigen waaronder aanhangwagens en opleggers, ladingdragers zoals afzetbakken en containers). Hij werkt vaak buiten kantooruren en heeft meestal een onregelmatig werkpatroon. Hij vervoert met zijn vrachtauto alle voorkomende lading tussen meerdere, mogelijk wisselende, laad- en losplaatsen in Nederland en/of Europa.

Bijzonderheden

Een wettelijke vereiste voor diplomering van deze opleiding is onder andere het hebben van rijbewijs CE inclusief code 95. De theorie-examens voor je rijbewijs krijg je aangeboden via het Radius College, maar de onderdelen praktische toets, toets besloten terrein en praktijk dien je zelf te organiseren.

De theorie-examens worden afgenomen bij een CBR-erkende locatie. Voor een deelname aan deze theorie-examens dien je minimaal 17 jaar te zijn. Dit zijn richtlijnen vanuit het CBR.

Daarom adviseren wij studenten, bij de start van deze opleiding, het volgende: wanneer je start met deze opleiding is het voor jouw deelname aan de theorie-examens van je rijbewijs C handig wanneer je in januari de leeftijd van 17 jaar hebt bereikt.

Kosten

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het cursusgeld voor BBL-studenten niveau 1 & 2 € 240,-

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: ca. € 320,-
Leerjaar 2: ca. € 60,-

Niet opleidingsgebonden kosten: 
Leerjaar 1: n.v.t.
Leerjaar 2: n.v.t.

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Studiemateriaal bestellen?
Bestel hier de leermiddelen die je nodig hebt voor deze opleiding.

Leskosten

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Team Transport & Logistiek
E-mail: RC-TenL@rocwb.nl

Competenties

De chauffeur wegvervoer handelt zorgvuldig en accuraat. Hij heeft een servicegerichte houding richting de klant en houdt daarbij ook rekening met het bedrijfsbelang. De werkomstandigheden van een chauffeur wegvervoer vergen een flexibele werkhouding en een alert zijn op zijn eigen fysieke gesteldheid. Hij is initiatiefrijk en kan improviseren en weet wanneer hij zijn leidinggevende moet inschakelen. Hij is voldoende communicatief vaardig; zowel mondeling als schriftelijk. Hij vertegenwoordigt het bedrijf bij de klanten en op de weg. Door zijn gedrag en zijn uiterlijk is hij het visitekaartje van het bedrijf

 

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat?
Let op! Deze opleiding wordt ook gegeven op Markiezaat College
of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Chauffeur wegvervoer

Crebo: 25549
Chauffeur wegvervoer Als chauffeur wegvervoer vervoer je lading van de ene plek naar de andere. Binnen of buiten Nederland. Als je je laad- en losgegevens gekregen hebt, bepaal je welke route het handigst is. Daarbij houd je natuurlijk rekening met de rij- en rusttijden: in een wet is vastgelegd hoe lang je achter elkaar mag rijden. De lading die je vervoert, bepaalt met wat voor vrachtwagen je rijdt. Bijvoorbeeld een bakwagen met of zonder aanhanger, een veewagen, een koelwagen of een tankwagen.

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht